Styrelsen

Bio Forellen drivs av Tyresö Filmförening med mål att erbjuda en kvalitativ mix av filmer för alla åldrar.

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsens ordförande
Maria Mellin

Ledamöter (bokstavsordning)
Göran Grahn (kassör)
Fredrik Hultgren
Marcus Löwin (vice ordf, web och biljettsystem)
Inger Pettersson
Eleni Schjölin

Personalrepresentant
Maria Aro

Revisor
Margareta Ternstedt

Revisorssuppleant
Göran Bardun

Valberedning
Ellen Hahn