Styrelsen

Bio Forellen drivs av Tyresö Filmförening med mål att erbjuda en kvalitativ mix av filmer för alla åldrar.

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsens ordförande
Maria Mellin

Ledamöter (bokstavsordning)
Dick Aschenbrenner
Göran Grahn (kassör)
Isabella Peanberg
Lars Österdahl

Suppleanter

Personalrepresentant
Maria Aro

Revisor
Ulf Perbo

Revisorssuppleant
Göran Bardun

Valberedning
Eila Andersson
Gunilla Mellin