Styrelsen

Bio Forellen drivs av Tyresö Filmförening med mål att erbjuda en kvalitativ mix av filmer för alla åldrar.

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsens ordförande
Maria Mellin

Ledamöter (bokstavsordning)
Oskar Bergeus
Tomas Forsberg
Göran Grahn
Håkan Karlsson
Marcus Löwin
Gunilla Mellin
Inger Pettersson

Personalrepresentant
Maria Aro

Revisor
Margareta Ternstedt

Revisorsuppleant
Göran Bardun

Valberedning
Ellen hahn
Kjell Andersson