Åldersgränser

Innan en film får visas på svenska biografer kan filmdistributörerna välja om den granskas av Statens Mediaråd som beslutar om filmen ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år. I de fall distriutörerna väljer att inte låta Medierådet granska filmen får det per automatik 15-årsgräns.

Barntillåten = Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman*.

7 år: Man måste vara minst 7 år för att se filmen, i målsmans* sällskap får alla åldersgrupper se filmen.

11 år: Man måste vara minst 11 år för att se filmen, i målsmans* sällskap måste man vara minst 7 år.

15 år från 2017-03-01: Man måste vara minst 15 år för att se filmen. I målsmans* sällskap måste man vara minst 11 år. Båda ska på begäran kunna visa legitimation för att styrka sin ålder.

*Målsman är en person som fyllt 18 år.

Det är alltså inte Bio Forellen som satt upp dessa regler, men vi är ansvariga för att de efterföljs. För mer information går det bra att gå in Statens Medieråds site http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Regler-for-bio/